Register met locaties waar in Nederland genetisch gemodificeerde gewassen worden geteeld 2018

Indien een agrariër op zijn eigen perceel tot de Europese markt toegelaten genetisch gemodificeerde gewassen wil telen moet hij dit melden bij Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). 
Dit landelijk registratiesysteem van LNV houdt bij waar in Nederland welk gewas wordt verbouwd. Het register ggo-teelt laat zien waar in Nederland welke toegelaten
genetisch gemodificeerde gewassen worden geteeld.

Indien van toepassing zijn op het kaartje hiernaast de locaties zichtbaar van de percelen waar genetisch gemodificeerde gewassen worden verbouwd. Naast de locaties vindt u een nummer (gemarkeerd
met #) dat correspondeert met onderstaande tabel. Per perceel is gegeven welk genetisch gemodificeerd gewas er wordt geteeld, en daarnaast is er een afbeelding van de
regio en een afbeelding van het perceel beschikbaar.

De tabel hieronder is leeg, omdat er momenteel in Nederland een geografische toepassingsbeperking voor alle toegelaten genetisch gemodificeerde gewassen geldt en er dus geen teelt
van genetisch gemodificeerde gewassen mag plaatsvinden.

-   -   -   -
-   -   -   -

Het register percelen met genetisch gemodificeerde mais over 2017 kunt u hier bekijken.

Het register percelen met genetisch gemodificeerde mais over 2016 kunt u hier bekijken.

Het register percelen met genetisch gemodificeerde mais over 2015 kunt u hier bekijken.

Het register percelen met genetisch gemodificeerde mais over 2014 kunt u hier bekijken.

Het register percelen met genetisch gemodificeerde mais over 2013 kunt u hier bekijken.

Het register percelen met genetisch gemodificeerde mais over 2012 kunt u hier bekijken.

Het register percelen met genetisch gemodificeerde mais over 2011 kunt u hier bekijken.

Het register percelen met genetisch gemodificeerde mais over 2010 kunt u hier bekijken.

Het register percelen met genetisch gemodificeerde mais over 2009 kunt u hier bekijken.

Het register percelen met genetisch gemodificeerde mais over 2008 kunt u hier bekijken.

Het register percelen met genetisch gemodificeerde mais over 2007 kunt u hier bekijken.

Het register percelen met genetisch gemodificeerde mais over 2006 kunt u hier bekijken.